Waarom wordt er in de motivatie van het huidige inkomen uitgegaan i.p.v. het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar?

Waarom wordt er in de motivatie van het huidige inkomen uitgegaan i.p.v. het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar?

Oorspronkelijke vraag:
In de reguliere toets houdt Adviesbox rekening met het flexibele inkomen van mevrouw (gem. afgelopen 3 jaar). Echter in de motivatie onder 'Verantwoorde woonlasten' wordt er gerekend met het opgegeven bruto jaarsalaris en niet met het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Hoe kan dat?

Antwoord:
In de Motivatie wordt eruit gegaan van het huidige inkomen om te laten zien of de lasten nu betaald kunnen worden.