Is het scenario rentewijziging gebaseerd op de actuele rentestand?

Is het scenario rentewijziging gebaseerd op de actuele rentestand?

Oorspronkelijke vraag:
In de motivering van de rentewijziging wordt getoond wat het effect is van een rente van 0,5% of 1% hoger of lager. Is dit gebaseerd op de actuele stand of op de stand na afloop van de gekozen rentevastperiode?


Antwoord:
Het scenario is gebaseerd op de actuele rentestand.
Het wijzigen van de rentevastperiode zal hier geen invloed op hebben.
Dit is te vinden op tabblad Motivering, onderdeel Hypotheek - Rentevastperiode.