Waarom kan er uiteindelijk minder geleend worden dan de berekening bij Maximale hypotheek?

Waarom kan er uiteindelijk minder geleend worden dan de berekening bij Maximale hypotheek?

Voorbeeldsituatie (2019):
In de berekening Maximale Hypotheek wordt aangegeven dat er o.b.v. NHG maximaal € 218.000 mogelijk is.
De lening die nodig is € 217.700.
Bij de uitwerking is echter € 216.637 mogelijk.
Als wij de toetsrente en woonquote aanhouden en berekenen met behulp van de annuïteitentabel kan € 218.000.

Uitleg:
  1. De gemiddelde toetsrente van 2,504%  is voor bepaling van de woonquote.
  2. De toetsing van wat maximaal kan is op basis van de leningdelen afzonderlijk met de rente daarvan en de daarbij behorende maandlast.
  3. De gewogen gemiddelde toetsrente geldt dus niet voor de haalbaarheid.
  4. De NHG uitgebreide toets werkt ook op die manier.