Waarom wordt in het rapport bij Rentescenario geen rekening gehouden met extra aflossingen bij leningen?

Waarom wordt in het rapport bij Rentescenario geen rekening gehouden met extra aflossingen bij leningen?

Hoofdstuk rentescenario met aflossingen bij leningen met kortere looptijden en extra aflossingen wordt in het rapport geen rekening gehouden.
Uitgangspunt is het begin van de looptijd. Dit is gedaan om een zuivere vergelijking te krijgen wat er gebeurd bij stijging of daling van de rente zonder aflossingen.