Hoeveel overdrachtsbelasting wordt er over erfpacht gerekend?

Hoeveel overdrachtsbelasting wordt er over erfpacht gerekend?

Over de  contante waarde van te betalen erfpacht wordt ook overdrachtsbelasting geheven.

Die contante waarde:
- bedraagt bij een 30-jarige erfpacht de bijtelling 13,8 maal de canon;
- bedraagt bij een 50-jarige erfpacht de bijtelling 16,8 maal de canon;
- geldt bij erfpacht voor onbepaalde tijd dan een bijtelling van maximaal 17 maal de canon