Hoe wordt de gewogen gemiddelde toetsrente berekend?

Hoe wordt de gewogen gemiddelde toetsrente berekend?

Het gewogen gemiddelde rentepercentage wordt berekend aan de hand van de formule:

 

Waarbij geldt :
K = hoofdsom van het leningdeel
L = (resterende) looptijd van het leningdeel in maanden
R = toetsrente van het leningdeel
1, 2, ..., n = aantal leningdelen

Zie artikel 7.9 Gewogen gemiddelde rente, Voorwaarden & Normen (V&N) 2023-1.

Rekenvoorbeeld
In dit voorbeeld zijn er drie leningdelen, waarvan één doorlopend leningdeel met een resterende looptijd van 307 maanden en twee nieuwe leningdelen. 


Teller = (€ 110.000 * 360 * 4,55%) + (€ 90.000 * 360 * 4,89%) + (€ 179.990 * 307 * 2,80%) = 4.933.354
Noemer(€ 110.000 * 360) + (€ 90.000 * 360) + (€ 179.990 * 307) = 127.256.930
Toetsrente = 4.933.354 / 127.256.930 = 3,877 %Aandachtspunten
  1. Als een (resterende) rentevastperiode korter dan 10 jaar, dan moet getoetst worden o.b.v. de toetsrente die elk kwartaal door de AFM wordt vastgesteld of de rente zoals blijkt uit het bindend aanbod indien die hoger is. Is de lening aan het eind van de overeengekomen rentevastperiode afgelost? Dan mag rekening worden gehouden met de rente voor dat desbetreffende leningdeel zoals blijkt uit het bindend aanbod.