Hoe wordt de gewogen gemiddelde toetsrente berekend?

Hoe wordt de gewogen gemiddelde toetsrente berekend?

Het gewogen gemiddelde van de leningdelen wordt verkregen door per leningdeel een teller en een noemer te bepalen, waarbij Bedrag leningdeel, Looptijd en Toetsrente bepalend zijn.
Door de som van alle tellers door de som van alle noemers te delen verkrijgt men het gewogen gemiddelde.

De teller van een leningdeel wordt verkregen door het [Bedrag leningdeel] te vermenigvuldigen met Looptijd en Toetsrente.
De noemer van een leningdeel wordt verkregen door het [Bedrag leningdeel] te vermenigvuldigen met Looptijd.

Bijvoorbeeld:

Bedrag leningdeel 225.022
Looptijd 174
Toetsrente 2,80
Teller 1096307,184
Noemer 39153828

Bedrag leningdeel 88.339
Looptijd 360
Toetsrente 2,48%
Teller 788690,592
Noemer 31802040

bedrag leningdeel 241.639
Looptijd 360
Toetsrente 2,33%
Teller 2026867,932
Noemer 86990040

(1096307,184 + 788690,592 + 2026867,932) / (39153828 + 31802040 + 86990040) =

3911865,708  / 157945908 = 2,477%