Hoe kan ik een XML-koppeling instellen?

Hoe kan ik een XML-koppeling instellen?

De koppeling is in te stellen via menu Onderhoud - Instellingen, (HDN) Koppelingen - XML Koppeling.
Zet XML-Koppeling activeren op Ja.
Kies een omschrijving naar wens. Dit wordt zichtbaar als menuoptie Exporteren naar <omschrijving>.
De exportlocatie is de plek waar de XML bestanden zullen worden neergezet.

XML-bestanden valideren kan op Ja worden gezet als het nodig is dat Adviesbox controleert of het XML bestand een geldige HDN AX Aanvraag is.

De Importlocatie kan gekozen worden als er ook XML bestanden geïmporteerd moeten worden.Als de XML-koppeling is geactiveerd dan is deze als menu optie beschikbaar. 
Onder menu HDN zijn dan de optie Exporteer naar... en eventueel Importeer vanuit te kiezen.
Dit laatste als er ook een importlocatie is gekozen.Bij het exporteren wordt het adviesdossier dat op dat moment open staat geëxporteerd.
Dit wordt een XML bestand dat voldoet aan de HDN AX standaard die wordt gebruikt voor het versturen van hypotheek aanvragen.
Vanuit Intersoftware hebben we geen specificatie van deze standaard beschikbaar; deze wordt door HDN onderhouden.

Het exporteren van dossiers gaat één voor één, dus niet meerdere tegelijk. 
Er is ook geen andere methode beschikbaar voor het initiëren van de export dan via de menu optie.
  • Related Articles

  • Koppeling: XML export voor MyView

   1 Inleiding Dit document beschrijft in het kort de mogelijkheid om een XML bericht vanuit Adviesbox met de de standaard XML koppeling te exprorteren naar MyView. We maken hierbij gebruik van de standaard adviesboxfunctionaliteit. Voor de algemene ...
  • Koppeling: Kompas

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de ...
  • Koppeling: Slim

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Slim. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling ...
  • Koppeling: Elements

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...
  • Hoe kan ik sjablonen opnieuw instellen?

   Wanneer er sjablonen zijn overgenomen kan het zijn dat deze niet direct beschikbaar zijn. In Adviesbox dienen deze sjablonen dan eerst (opnieuw) ingesteld te worden. 1. Open in Adviesbox een advies. 2. Ga nu naar het scherm ‘Afdrukken…’ en kies voor ...