Waarom wijkt het bedrag bij af te lossen bestaande hypotheken in Adviesbox af van de opgave geldverstrekker?

Waarom wijkt het bedrag bij af te lossen bestaande hypotheken in Adviesbox af van de opgave geldverstrekker?

Voorbeeldsituatie: bij de specificatie eigenwoningschuld geeft Adviesbox € 192.716 aan als bedrag voor aftrekbare af te lossen bestaande hypotheken. Dit bedrag wijkt af van de opgave geldverstrekker.

Het verschil zal komen door de extra aflossingen die in het verleden gedaan zijn.
Adviesbox kan op een andere manier omgaan met de berekening van de restant schuld daarna dan de geldverstrekker zelf.
De beste manier om daar mee om te gaan is door per huidig leningdeel de restant schuld in te voeren.
Dus respectievelijk € 45.738 en € 73.299 voor de annuïtaire leningdelen.
In de pro forma aflosnota zien wij geen datum waarop dat de restant schuld was, maar als we 01-07-2018 aanhouden dan wordt de af te lossen bestaande hypotheek op tabblad Financieringsbehoefte € 195.555.
Dus iets minder dan € 195.900, zoals verwacht.