Hersteld: splitsing aftrekbaarheid van een leningdeel in delen met verschillende einddata.

Hersteld: splitsing aftrekbaarheid van een leningdeel in delen met verschillende einddata.

Vrijdag 12 juli 2019 - Per 1 juli 2019 hebben we in Adviesbox de optie laten vervallen om bij een leningdeel meerdere perioden op te geven voor begin- en einddatum renteaftrek.

Dat is gedaan om een potentieel probleem van consumenten en adviseurs op te lossen dat kan ontstaan doordat niet alle relevante informatie over een ingevoerde hypotheek wordt meegestuurd naar de geldverstrekker.
Dat potentiële probleem is dat geldverstrekker incomplete informatie aanlevert aan de Belastingdienst waar consument vervolgens mee wordt geconfronteerd.
Het samenstellen van de leningdelen en het goed inzichtelijk maken van de renteaftrekperiodes van consumenten in zijn huidige situatie leverde echter beperkingen op.
Naar aanleiding van de reacties van Adviesbox gebruikers hebben we besloten genoemde aanpassing terug te draaien.
Het verlies aan functionaliteit waar gebruikers nu mee zijn geconfronteerd verhoudt zich niet goed tot de ernst en het eigenaarschap van het probleem dat we probeerden te voorkomen.

Neemt niet weg dat Intersoftware het als onderdeel van de keten belangrijk vindt dat de kwaliteit van data zeer hoog moet blijven en dat dit transparant is voor zowel adviseur als geldverstrekker.
Zodoende hebben we de volgende aanpassing gedaan. Wanneer er meerdere renteaftrekperiodes in één leningdeel aanwezig zijn, dan wordt er een waarschuwing getoond. Hierbij wordt aangegeven dat de kortste periode wordt meegegeven naar de geldverstrekker. Daarbij wordt het advies gegeven om de fiscaliteit, indien mogelijk, te splitsen naar aparte leningdelen. 

Intersoftware gaat daarnaast het gesprek aan met HDN en andere ketenpartners om tot een goede gezamenlijke oplossing te komen.

Onze excuses voor het ongemak dat door het laten vervallen van de functionaliteit is ontstaan.