HDN-aanvraag opnieuw versturen

HDN-aanvraag opnieuw versturen

à ga naar het tabblad klanten

à kopieer de aanvraag via kopiëren

à evt. wijzigingen doorvoeren

à aanvraag opnieuw versturen

à kiezen voor versturen nieuwe aanvraag of wijziging

OF

à open het advies

à klik linksboven op advies

à klik op opslaan als nieuw advies

à geef het advies een nieuwe naam

à voer eventuele wijzigingen in

à opnieuw versturen via (HDN-)aanvraag