Gebruikersinstructie: Hypotheekvergelijker

Gebruikersinstructie: Hypotheekvergelijker

Inleiding

Hypotheekvergelijker, de nieuwe manier van hypotheek vergelijken.

Te vinden op het tabblad Hypotheek maakt deze module mogelijk dat u hypotheken vergelijkt, gebaseerd op een hypotheeksamenstelling met meerdere leningdelen en op een selectie van voorwaarden.
Adviesbox rekent voor uw klant door wat de bruto en netto lasten zijn bij aanvang, maar ook de totale kosten over de looptijd.
Daarbij wordt rekening gehouden met automatische rentedaling.

De hypotheekvergelijker is beschikbaar zowel voor advies bij aankoop van een nieuwe woning als bij oversluiten.Klik op tabblad Hypotheek op de nieuwe knop 'Vergelijker' om van de module gebruik te maken.

Overzicht

Het hypotheekvergelijker scherm is onderverdeeld in drie delen.Links bovenin staat het kader 'Hypotheeksamenstelling'.
Dit is de plek waar u aangeeft wat de gewenste samenstelling en eigenschappen van de leningdelen zijn.
Rechts daarvan is de Voorwaardenselectie.
Kies hier de voorwaarden waar de hypotheek aan zal moeten voldoen.
Onderin is het resultaat scherm.
Daar worden de hypotheeklabels getoond die geschikt zijn, gegeven de hypotheeksamenstelling en voorwaardenselectie.

Hypotheeksamenstelling

Voordat de hypotheekvergelijker werd geïntroduceerd, kon u op het Hypotheek scherm de leningdelen samenstellen nadat u een geldverstrekker had gekozen.
De zelfde manier van samenstellen van leningdelen is nu in de vergelijker beschikbaar, voordat u een bepaalde geldverstrekker kiest.
Leningdelen die op het Hypotheek tabblad zijn ingevoerd, worden overigens wel getoond in de vergelijker.

Ook de optie 'Genereer samenstelling' kunt u hier gebruiken. 
Daarmee maakt Adviesbox een samenstelling van leningdelen die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige situatie en de financieringsbehoefte.
Alle aflosvormen zijn hier beschikbaar. Als een geldverstrekker een bepaalde aflosvorm niet biedt dan zal die geldverstrekker niet in de resultatenlijst voorkomen.Zelf leningdelen maken kan natuurlijk ook. Klik op 'Nieuw'.Leningdelen die gegenereerd of handmatig aangemaakt zijn kunt u met de knop 'Wijzigen' aanpassen en met de knop 'Verwijderen' weg halen.

Doorlopende leningdelen worden automatisch getoond in de hypotheeksamenstelling.

Let op dat u bij de samenstelling van de leningdelen wel kunt afwijken van het totale hypotheekbedrag dat in de financieringsbehoefte is gekozen.
Daar wordt op gecontroleerd op het moment dat u op 'Start vergelijker' klikt.Voorwaardenselectie

In het kader Voorwaardenselectie ziet u de voorwaarden die al gekozen zijn om op te selecteren.
Met de knop ernaast kunt u die selectie aanpassen.Kiest u bijvoorbeeld 'Annuleringskosten: nee' dan zal er bij de resultaten een rood kruis verschijnen in de kolom 'Voorwaarden' bij maatschappijen die wel annuleringskosten rekenen.

Resultaat

Klik op de knop 'Start vergelijker' om de vergelijker te starten.


De voortgang zal getoond worden in de balk naast de knop.

Het onderste deel van het scherm toont de resultaten.De resultaten bestaan uit de volgende kolommen.

Maximale Hyp.

Hierin staat een groen vinkje als de gevraagde hypotheek bij de maatschappij past, zowel op inkomen als op onderpand en lening.
Door de muis boven het vinkje te plaatsen verschijnt een toelichtingsscherm met daarin meer informatie over de maximale hypotheek.Voorwaarden

Deze kolom verschijnt alleen als er voorwaarden geselecteerd zijn waar de maatschappij aan moet voldoen.
Er verschijnt een groen vinkje als hij voldoet, anders een rood kruis.
Ook hierbij komt extra informatie in beeld als u de muis boven het vinkje in de kolom houdt.Er kan ook een vraagteken icoon verschijnen. In dat geval zijn de voorwaarden van de betreffende partij niet bekend.
Dit kan het geval zijn bij een hypotheeklabel dat niet meer nieuw aangevraagd kan worden.

Maatschappij

De naam van de maatschappij inclusief het label, indien van toepassing.

Rente

Er kunnen meerdere leningdelen in de hypotheeksamenstelling gemaakt zijn waarvan de rente verschilt.
Deze kolom toont het gewogen gemiddelde van de rentes.

Bruto maandlast bij aanvang

Dit is de bruto last in de eerste maand. 
De lasten van andere producten in het voorstel, zoals kredieten en verzekeringspremies, zijn hier ook in opgenomen.

Als u via menu Onderhoud - Instellingen, Voorkeuren - Lastenoverzicht de optie "1e jaar alleen nieuwe situatie tonen" op 'Nee' heeft staan dan wordt die keuze in de hypotheekvergelijker genegeerd.
In bijvoorbeeld Snel Inzicht ziet u dan wel dat de bruto lasten in het eerste jaar beïnvloed worden door de lasten van de huidige situatie.
Maar de hypotheekvergelijker kijkt alleen naar de bruto last van de nieuwe hypotheek, plus die van andere producten in het voorstel.

Dat betekent dat:
- Lasten van de huidige situatie voor zover die doorlopen tot de verwachte passeerdatum niet van invloed zijn
- Lasten van een eventueel overbruggingskrediet wel in de bruto lasten opgenomen zijn
- Lasten van bijvoorbeeld een krediet wel in de bruto lasten opgenomen zijn

Netto maandlast bij aanvang

Dit is de bruto maandlast waar het fiscaal voordeel van de gewenste hypotheek op in mindering is gebracht.
De instellingen voor lastenoverzichten die gekozen zijn bij menu Onderhoud - Instellingen, Voorkeuren - Lastenoverzicht hebben hier geen effect op.

- Eenmalig fiscaal voordeel van financieringskosten is niet van invloed
- Het fiscale effect in de huidige situatie tot aan de verwachte passeerdatum is wel van invloed, als de optie "1e jaar alleen nieuwe situatie tonen" op 'Nee' staat.
- Het fiscale effect van betaalde boeterente is niet van invloed
- Het fiscale effect van een box 1 krediet, kapitaalverzekering of vermogens product is niet van invloed.

Totaal kosten over looptijd

Dit zijn de totale netto lasten over de hele looptijd.
Ook hierbij is extra fiscaal voordeel in het eerste jaar in verband met eenmalige aftrekbare kosten buiten beschouwing gelaten.
Daardoor kan dit bedrag afwijken van het bedrag dat bijvoorbeeld in Snel Inzicht of het overzicht Hypotheeklasten wordt getoond.

Automatische rentedaling

Wanneer op het tabblad Financieringsbehoefte niet is gekozen voor een aanvraag met NHG, wordt in de hypotheekvergelijker met automatische rentedaling rekening gehouden.
U ziet achter de maatschappij met sterretjes een aangegeven of, en zo ja hoe, dit van toepassing is.


Een sterretje geeft aan dat de betreffende maatschappij de rente aan het einde van de rentevast periode laat dalen, bij een gunstiger schuld-marktwaarde verhouding.
Twee sterretjes geeft aan dat de betreffende maatschappij de rente direct automatisch laat dalen bij een gunstiger schuld-marktwaarde verhouding.


Sortering en filters

Standaard wordt het resultaat als volgt gesorteerd:
- Eerst alle hypotheeklabels waarbij de gevraagde hypotheek past binnen de maximale hypotheek
- Binnen dat resultaat, eerst de hypotheeklabels waarbij de voorwaarden passen in de selectie
- Binnen dat resultaat, de laagste netto maandlast bovenaan

Door op de kop van een kolom te klikken kan het resultaat gesorteerd worden op die kolom.


In eerste instantie worden alle hypotheeklabels getoond die de hypotheek aanbieden zoals die gevraagd wordt.
Ook als het niet past op maximale hypotheek of voorwaarden. Dan staat daar een rood kruis bij.
Als een hypotheeklabel geen aflossingsvrije hypotheek aanbiedt en die wel in de hypotheeksamenstelling is opgenomen, dan zal het label niet voorkomen in de resultatenlijst.

Om hypotheeklabels die niet geschikt zijn op basis van maximale hypotheek en/of voorwaarden ook uit de resultatenlijst te verwijderen, kunt u onderin het scherm een filter toepassen.

Rapportage

Op het Hypotheekvergelijker scherm staat rechts onderin een knop met een Word icoon.
Hiermee kan het resultaat van de vergelijker in een Word document gezet worden.

  • Related Articles

  • Video: Hypotheekvergelijker

  • Welke mogelijkheden heb ik met de Hypotheekvergelijker?

   Genereer Samenstelling Voorwaarden selectie Linksonder keuze mogelijkheid voor soort selectielijst Lijst getoond van de geaccepteerde opties. Zie eventueel ook de video over de Hypotheekvergelijker: https://www.youtube.com/watch?v=duh0EjC-9qc 
  • Gebruikersinstructie: Oversluiten of omzetten

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft in welke situaties er bij wijziging van een hypotheek moet worden gekozen voor oversluiten en wanneer voor omzetten. Hierbij is het van belang om te weten dat bij oversluiten de huidige leningdelen ...
  • Gebruikersinstructie: Rapportgenerator

   1 Inleiding In Adviesbox is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende voor gedefinieerde rapporten. Deze rapporten zijn op verschillende manieren aan te passen, bijvoorbeeld door hoofdstukken aan- of uit te vinken. Daarnaast is het mogelijk ...
  • Gebruikersinstructie: Versturen taxatieaanvragen naar Taxatheek (Taxinweb)

   Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe de organisatie Taxatheek in Adviesbox kan worden ingeregeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe taxatieaanvragen via Adviesbox ingeschoten kunnen worden naar het extranet van de Taxatheek ...