Gebruikersinstructie: Fiscale geruisloze voortzetting

Gebruikersinstructie: Fiscale geruisloze voortzetting

1 Inleiding

Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe een bestaande kapitaalverzekering of spaarrekening fiscaal geruisloos kan worden voortgezet in een ander product binnen Adviesbox. Hierbij houdt Adviesbox zoveel mogelijk rekening met de fiscale kaders.

Huidige situatie

Voer in het tabblad ‘Hypotheek’ de huidige hypotheek in, bijvoorbeeld een (bank-)spaarhypotheek. Voorwaarde hierbij is dat aan deze hypotheek een opbouwproduct is gekoppeld.


Vul vervolgens het opbouwproduct in op het tabblad 'Kapitaalverzekering' of 'Vermogen'.

Gebruik bij een spaar- of levenhypotheek waarbij de waarde wordt opgebouwd in een verzekeringsproduct het tabblad ‘Kapitaalverzekering’ en bij een bankspaarhypotheek het tabblad ‘Vermogen’.

Onderstaand een voorbeeld van een ingevulde kapitaalverzekering.


Let bij de invoer op volgende punten:

§ Geef onder 'Fiscale regeling' de box aan waarin de kapitaalopbouw plaatsvindt.

§ Vink alleen 'Fiscale voortzetting' aan als de huidige polis ook al een fiscale voortzetting is. In dit geval kunnen de details van de oorspronkelijke polis worden ingevoerd achter 'Kenmerken', waarna Adviesbox hier ook rekening mee houdt. Dit veld is dus niet bedoeld om het huidige product fiscaal voort te zetten in een ander product; dit gebeurt in een later stadium.

§ Alleen als, door op de rekenmachíne icoon te klikken, de waarde of de premie (afhankelijk van de keuze achter 'Soort berekening) wordt doorgerekend, zal Adviesbox automatisch de waarde berekenen die bij de nieuwe polis wordt ingebracht bij de fiscaal geruisloze voortzetting. Als er niks berekend wordt zal dit bij het verlaten van het scherm worden aangegeven. Het blijft dan mogelijk om handmatig de fiscaal geruisloze voortzetting in de nieuwe polis aan te geven.

§ Als er een bedrag wordt ingevuld achter 'Reeds opgebouwd kapitaal', zal dit bedrag dienen als basis voor de waarde berekening voor de fiscale voortzetting. Als achter 'd.d.' de verwachte passeerdatum wordt aangegeven, zal dit bedrag dan ook exact worden meegenomen.

§ Geef onder ‘Verpanding’ aan dat de polis verpand is, en voor de aflossing van welk leningdeel deze is bedoeld.

3 Analyse

In het tabblad Analyse – Aanleiding staan de huidige producten standaard aangevinkt om mee te nemen in het voorstel. Zorg ervoor dat zowel de betreffende hypotheek als het opbouwproduct worden uitgevinkt, anders lopen ze, naast nieuw af te sluiten producten, door in het voorstel en is fiscale voortzetting niet mogelijk.
 Geef vervolgens het gewenste advies aan en vul het tabblad 'Financieringsbehoefte' om uiteindelijk bij het voorstel uit te komen.

4 Voorstel

Maak een nieuwe hypotheek aan in het tabblad 'Voorstel'. Door op 'Nieuw' te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Genereer een hypotheeksamenstelling o.b.v. …' houdt Adviesbox rekening met de verstreken looptijd van de huidige hypotheek en het huidige opbouwproduct en zal dus ook de voortzetting van het opbouwproduct zo goed mogelijk binnen de fiscale kaders plaatsvinden.


Achter 'Fiscale voortzetting' is nu het bestaande opbouwproduct te selecteren; Adviesbox toont direct de berekende waarde op de (verwachte) passeerdatum, welke is op te geven in het tabblad Analyse – Aanleiding. Onder de knop achter 'Kenmerken' zijn de gegevens van het bestaande opbouwproduct nog eens in te zien.


Het is ook mogelijk om achter 'Fiscale voortzetting' te kiezen voor 'Eigen invoer', bijvoorbeeld als er bij het invoeren van het huidige opbouwproduct geen doorrekening heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 2); de gegevens van de bestaande voorziening zijn dan handmatig in te voeren achter 'Kenmerken'.

Op basis van de ingebrachte waarde, de resterende looptijd, het doelkapitaal en het rendement berekent Adviesbox de inleg per maand.


  • Related Articles

  • Fiscale voortzetting

   à meeneemvinkje uitzetten in analyse / aanleiding
  • Video: Fiscaal geruisloze voortzetting

  • Hoe kan ik een fiscale voortzetting invoeren?

   Bij Analyse staan de producten op meenemen waardoor geen keuze is om fiscale voortzetting in te vullen. zie de link handleiding Fiscaal ...
  • Gebruikersinstructie: Overbrugging

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe een overbruggingshypotheek in te voeren is in Adviesbox en waar deze terug te vinden is in de lastenoverzichten. 2 Invoer overbrugging De voorwaarde voor een overbruggingskrediet is dat er in ...
  • Gebruikersinstructie: Meeneemhypotheek

   Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de invoer van een meeneemhypotheek. Huidige woonsituatie en hypotheek invoeren Om een hypotheek te kunnen meenemen of verhogen moet altijd eerst de huidige hypotheek worden ingevoerd. Dit gaat in 2 ...