Welke factoren zijn bepalend voor de berekening van de Maximale hypotheek?

Welke factoren zijn bepalend voor de berekening van de Maximale hypotheek?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het berekenen van de maximale hypotheek op basis van inkomen.

Denk hierbij aan:

Box 3 gedeelte: sinds 1 juli 2015 zijn er aparte financieringslasttabellen voor gedeelten van de hypotheek waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

 

Overige financiële verplichtingen: 2% van het leningbedrag of de kredietlimiet of, indien lager, de werkelijke maandlast, wordt in mindering gebracht op de toegestane financieringslast.

 

Studieschuld: hiervan komt 0,75% op maandbasis in mindering op de toegestane financieringslast.

Studiefinancieringstoets is voor de oude regeling 0,75% met een duur van 15 jaar van voor augustus 2015. Na augustus 2015 is de toets 0,45 % duur 35 jaar.

 

Vrij beschikbaar vermogen: onder voorwaarden mag dit voor 3% worden meegerekend als inkomen.

 

Toetsrente: welke toetsrente wordt gehanteerd? De NHG rente ligt over het algemeen lager dan de rentes op basis van bevoorschottingspercentage. Voor duren korter dan 10 jaar wordt de standaard toetsrente gehanteerd (nu 5%). Bij meerdere leningdelen met verschillende rentes wordt een gewogen gemiddelde berekend.

 

Duur van de leningdelen: vaak wordt in de sneltoets gerekend met 30 jaar, terwijl in de praktijk de geadviseerde leningdelen vaak korter lopen.

 

Hypotheekvorm: de financieringslast van annuïtaire en lineaire leningdelen worden vastgesteld aan de hand van de restant looptijd, die van aflossingsvrije leningdelen en leningdelen met een opbouwcomponent aan de hand van een looptijd van 30 jaar.