Waar kan ik erfpacht bij huidige- en nieuwe woning invoeren?

Waar kan ik erfpacht bij huidige- en nieuwe woning invoeren?

Huidige woning: Inventarisatie /woonsituatie/ onder oorspronkelijke hypotheek/ aanvinken erfpacht


Bij de nieuwe woning: Analyse / Financieringsbehoefte /aanvinken erfpacht.