Waar kan Erfpacht worden ingevoerd.

Waar kan Erfpacht worden ingevoerd.

Voor huidige woning:

à inventarisatie / woonsituatie

à onder totale hypotheek

à erfpacht aanvinken


Voor nieuwe woning:

à analyse / financieringsbehoefte

à linksonder (onder marktwaarde)