Waar kan Erfpacht worden ingevoerd.

Waar kan Erfpacht worden ingevoerd.

Voor huidige woning:

à inventarisatie / woonsituatie

à onder totale hypotheek

à erfpacht aanvinken


Voor nieuwe woning:

à analyse / financieringsbehoefte

à linksonder (onder marktwaarde)  • Related Articles

  • Waar kan een lijfrente worden ingevoerd ?

   Lijfrente kan op 3 plaatsen worden ingevoerd: Bij Kapitaalverzekering als er dekking bij overlijden is Bij Vermogen als er alleen een uitkering aan opgebouwde waarde is Bij 'Uitk. Lijfr. wanneer het een al uitkerende lijfrente betreft. Als 3 niet ...
  • Hoeveel overdrachtsbelasting wordt over erfpacht gerekend?

   Over de  contante waarde van te betalen erfpacht wordt ook overdrachtsbelasting geheven. Die contante waarde: - bedraagt bij een 30-jarige erfpacht de bijtelling 13,8 maal de canon; - bedraagt bij een 50-jarige erfpacht de bijtelling 16,8 maal de ...
  • Waar kan partneralimentatie worden ingevoerd?

   Te ontvangen partneralimentatie: tabblad Inventarisatie - Inkomen & Fiscus, bij de specificatie van Overige inkomsten box 1. Te betalen partneralimentatie: tabblad Inventarisatie - Inkomen & Fiscus, in het kader Fiscale aftrekposten.
  • Waar kan de Bereidstellingsprovisie worden ingevoerd?

   Dat is een door de bank in rekening gebrachte vergoeding voor verlenging van de hypotheek-offerte die u kunt invoeren bij: à analyse / financieringsbehoefte à groene potloodje achter advieskosten/bemiddelingsvergoeding
  • Waar kan de verwachte passeerdatum worden ingevoerd?

   U gaat naar Analyse > Aanleiding bij Voorstel /Verwachte passeerdatum.