Waarom wordt er geen nabestaandenpensioen berekend en wel AOW?

Waarom wordt er geen nabestaandenpensioen berekend en wel AOW?

Dan kan als het volgende het geval is:
Er is bij beide pensioenen alleen een nabestaandenpensioen bij overlijden voor AOW ingevoerd.
En dus geen nabestaandenpensioen bij overlijden na AOW.
Beide partners hebben de AOW-leeftijd reeds bereikt.
Daarom wordt er geen nabestaandenpensioen uitgekeerd in het scenario overlijden.