Entiteiten

Entiteiten

Deze melding refereert meestal naar een bepaald onderdeel en de "entiteiten" kan vervangen worden met "waarde".
Zo zal een melding "teveel entiteiten" bij pensioen aanduiden dat er meer pensioenen meegegeven worden dan het HDN schema van de geldverstrekker toestaat terwijl een "ongeldige entiteit" op lening aan zou geven dat de gekozen constructie (meestal een doorlopende lening) niet bij deze verstrekker via HDN kan worden gestuurd.

De oplossing is doorgaans het bundelen van losse producten of vermeldingen om onder het maximum te geraken.

Bekende problemen hierin:
Uitkeringen -> Uitkeringen zijn pensioenen, AOW en inkomsten box 1. Het limiet bij geldverstrekkers is vaak 10 of 25.
Lening -> Het aantal (doorlopende) leningen in het voorstelscherm. Dit varieert sterk per verstrekker varieert tussen de 5 en 25.
Ongeldige entiteit -> Meestal een spaar of leven product dat niet langer in het HDN schema van de verstrekker bestaat. Omzetten naar een ander spaarproduct of desnoods als aflossingsvrije meegeven met een opmerking erbij.