Gebruikersinstructie: Doorrekenen automatische rentedaling

Gebruikersinstructie: Doorrekenen automatische rentedaling

1 Inleiding

Bij de meeste geldverstrekkers verschilt de hypotheekrente per risicoklasse. De risicoklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning.
Als de schuld relatief laag is ten opzichte van de waarde van de woning dan zal de hypotheekrente ook lager zijn. Het risico voor de geldverstrekker is immers lager.

Er zijn geldverstrekkers die tijdens de looptijd en zelfs tijdens de rentevast periode de rente laten dalen op het moment dat door annuïtaire of lineaire aflossing de schuld in een andere risicoklasse terecht komt. Daarbij doen sommige geldverstrekkers dit automatisch en anderen alleen als de klant hierom verzoekt.

2 Risicoklassen

Ter illustratie een tabel met hypotheekrentes per risicoklassen.


Bij een hypotheek mét NHG is over het algemeen maar 1 risicoklasse. Rentedaling is daarbij dus niet van toepassing.
Met bovenstaande hypotheekrentes betaalt iemand bij een rente die 10 jaar vast staat dus 2,50% als de hypotheek even groot is als de marktwaarde van de woning.
Zodra de hypotheekschuld gedaald is tot onder 88% van de marktwaarde, zou de rente kunnen dalen naar 2,00%.

Vrijwel altijd is er voor een hypotheek met NHG maar 1 risicoklasse en is rentedaling tijdens de rentevastperiode dus niet van toepassing.


3 Voorwaarden overzicht

Via menu Rentes & Voorwaarden - Overzicht Hypotheekvoorwaarden kunt u per maatschappij opvragen in hoeverre "Automatische rentedaling o.b.v. LTV" ondersteund wordt.

Momenteel drie varianten: 'Ja, na afloop rvp', 'Nee' en 'Ja, direct'.Dit betreft de werkelijk automatische rentedaling, dus een maatschappij die alleen op verzoek de rente aanpast zal hier als "Ja, na afloop rvp" genoemd worden.

4 Directe automatische rentedaling

In onderstaande schermafbeelding een hypotheek bij a.s.r.De rente daalt bij deze maatschappij automatisch, direct wanneer de hypotheekschuld in een andere risicoklasse valt.
Daarom staat het vinkje op het tabblad aan. Omdat de rentedaling altijd doorgevoerd zal worden, is de optie niet niet uit te vinken.

5 Rentedaling na afloop rvp


AEGON bijvoorbeeld laat de rente automatisch dalen op basis van de restant schuld na afloop van de rentevast periode.
In bovenstaande schermafbeelding is dit te zien, en ook de optie om alsnog te wisselen naar "Aanpassing rente direct bij lagere LTV".
Wanneer u dat doet wordt de waarschuwing getoond dat voor deze rentedaling wel een verzoek ingediend moet worden.6 Rentedaling op verzoek

Wanneer een maatschappij geen automatische rentedaling (direct of na afloop rentevastperiode) ondersteunt dan kunt u de optie 'Rentedaling op verzoek' nog activeren.

Bij de specificatie kiest u dan voor directe aanpassing of pas na afloop rentevastperiode.


7 Rentedaling in de lastenoverzichten

Een dalende rente zorgt voor lagere lasten. Het beste overzicht van de dalende schuldverhouding, rente en lasten vind u in het tabblad Motivering.
Kijk daar bij het onderdeel Aflossingsvorm.

Bij dit onderdeel staat een tabel met daarin opgenomen:
  • Marktwaarde
  • Hypotheekschuld
  • Schuldverhouding
  • Rentepercentage
  • Bruto maandlast
  • Netto maandlast


8 Combinatie met rentescenario

Als de optie rentedaling aan staat dan is de normale rentescenario knop inactief.
In onderstaande schermafbeelding ziet u dat deze knop, rood gemarkeerd direct achter het rentepercentage, niet aangeklikt kan worden.
Wel is binnen de specificatie van de rentedaling een beperkt rentescenario te kiezen.


Hiermee voert u een op- of afslag in op de rente die ingaat direct na het aflopen van de rentevast periode.
Dit heeft effect op de rente en dus op de lasten in alle overzichten, maar niet op eventuele premies of inleg.