Gebruikersinstructie: Checklist woonquote / toegestane jaarlast

Gebruikersinstructie: Checklist woonquote / toegestane jaarlast

1 Inleiding

Er worden regelmatig vragen gesteld met betrekking tot een hogere of juist lagere woonquote en/of toegestane jaarlast dan verwacht. In dit document wordt een opsomming gegeven van de mogelijke oorzaken.

2 Buitenlands inkomen

Het vakje 'Buitenlands inkomen' is aangevinkt. Dit inkomen wordt niet door alle maatschappijen geaccepteerd. Ook wordt het in box 3 getoetst.3 Vrij vermogen

Op het tabblad 'Maximale hypotheek' staat een waarde in het veld 'Vrij vermogen.' Dit vermogen zorgt ervoor dat het toetsinkomen wordt verhoogd.4 Energielabel A++ of hoger

Is een woning gekwalificeerd als A++ of hoger (Analyse > Aanleiding > 'Onderpand'), dan wordt er een bedrag van € 9.000,- buiten beschouwing gelaten in de berekening van de financieringslast, ook zonder dat er sprake is van het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de praktijk worden de lasten voor deze € 9.000,- opgeteld bij de toegestane jaarlast op het tabblad 'Acceptatie.' 

5 Energiebesparende voorzieningen

Energiebesparende voorzieningen (Financieringsbehoefte > 'Verbouwing / verbetering') mogen tot een bedrag van maximaal € 9.000,- buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast.


6 Kredietlasten

De lasten voor een door- of aflopend krediet of voor een studieschuld komen voor 2% of 0,75%/0,45% (studieschuld) of, indien lager, de werkelijke lasten, in mindering op de toegestane jaarlast.7 Restschuldkrediet

Als zich in het voorstel een restschuldkrediet bevindt, dan komen de berekende lasten hiervoor in mindering op de getoonde toegestane jaarlast op het tabblad 'Acceptatie'.


Toegestane jaarlast mét restschuldlening:


Toegestane jaarlast zónder restschuldlening:


8 Ontvangen alimentatie

Ontvangen alimentatie (Inkomen & Fiscus > 'Overige inkomsten box 1) leidt tot verhoging van het toetsinkomen en dus de toegestane jaarlast.


9 Erfpacht

Erfpacht die niet wordt afgekocht (Financieringsbehoefte > 'Erfpacht') wordt, afhankelijk van de maatschappijnorm, in mindering gebracht op het toetsinkomen of op de toegestane jaarlast.


10 Starterslening

Een starterslening (Financieringsbehoefte > 'Andere financiering(en)') kan, omdat hier bij aanvang geen rente en lasten voor worden betaald, zorgen voor een hogere toegestane jaarlast.


 

11 Samenvattende checklist

§ Buitenlands inkomen

§ Vrij vermogen

§ Energielabel A++ of hoger

§ Energiebesparende voorzieningen

§ Kredietlasten

§ Restschuldkrediet

§ Ontvangen alimentatie

§ Erfpacht

§ Starterslening