Boeterente

Boeterente

alleen in te voeren als oude leningdelen worden beëindigd)

à analyse / financieringsbehoefte

 à in het midden in rechterkolom

Berekenen:

à via aparte berekeningen bovenin het scherm

Boeterente-veld grijs:

à analyse/financieringsbehoefte

à potloodje achter boeterente

à via pijltje berekeningswijze boeterente op eigen invoer zetten