Maakt Adviesbox gebruik van de afwijkende financieringslasttabel bij echtscheiding?

Maakt Adviesbox gebruik van de afwijkende financieringslasttabel bij echtscheiding?

De afwijkende woonquote tabel bij echtscheiding is niet opgenomen in Adviesbox, er wordt dus de 'normale' tabel gebruikt.


  • Related Articles

  • Klopt de woonquote voor gepensioneerde in Adviesbox?

   Let op: onderstaand antwoord is gebaseerd op (fiscale) cijfers en normen van 2017 of 2018. De door Adviesbox gebruikte woonquote klopt. Stel de inkomens zijn € 16.932,74 en € 12.172,31. De hoogste plus de helft van de laagste is dan € 23.018,90. Deze ...
  • Hoe kan ik in Adviesbox bij echtscheiding de woning verdelen?

   Uitgangspunt in dit geval: eigendomsverhouding 50%-50%. Zet op tabblad Inventarisatie - Woonsituatie de eigendomsverhouding op 50% voor uw klant. Voer de volledige marktwaarde in en de helft van de oorspronkelijke hypotheek. Zie ook de ...
  • Gebruikersinstructie: Scenario echtscheiding

   1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft een echtscheidingsscenario waarin één van beide partners in het huis blijft wonen en de hypotheek overneemt. 2 Bestaande klanten Het kan zijn dat de partners die scheiden al samen in uw klantenbestand ...
  • Hoe wordt het inkomen voor bepaling van de woonquote berekend?

   Op www.nhg.nl/V-N/Bijlagen-Voorwaarden-en-Normen zijn de financieringslasttabellen acceptatiecriteria te vinden. Als inkomen wordt het hoogste inkomen plus 70% (in 2018) van het laagste toetsinkomen genomen. Voor berekening van de toegestane jaarlast ...
  • Wat kan de reden zijn van een hogere of lagere woonquote?

   Pensioendatum ontbreekt Het advies komt voort uit een online inventarisatie en klant is vergeten de pensioendatum in te vullen. Adviesbox gaat er dan van uit dat het pensioen al is ingegaan en telt het pensioeninkomen op bij het toetsinkomen. ...