Waarom is bij het berekenen van het AO en WW het getoonde inkomen veel te laag?

Waarom is bij het berekenen van het AO en WW het getoonde inkomen veel te laag?

Dat komt wellicht doordat bij de specificatie van het inkomen het vinkje bij 'in dagloon' is uitgezet bij een of meerdere onderdelen van het inkomen.