Bij berekening van het AO en/of WW risico is het getoonde inkomen veel te laag

Bij berekening van het AO en/of WW risico is het getoonde inkomen veel te laag

Dat komt wellicht doordat bij de specificatie van het inkomen het vinkje bij 'in dagloon' is uitgezet bij een of meerdere onderdelen van het inkomen.