Hoe wordt het inkomen voor bepaling van de woonquote berekend?

Hoe wordt het inkomen voor bepaling van de woonquote berekend?

Op www.nhg.nl/V-N/Bijlagen-Voorwaarden-en-Normen zijn de financieringslasttabellen acceptatiecriteria te vinden.
Als inkomen wordt het hoogste inkomen plus 70% (in 2018) van het laagste toetsinkomen genomen.

Voor berekening van de toegestane jaarlast wordt vervolgens wel gerekend met de woonquote maal het totaal gezamenlijk toetsinkomen.