AVG

AVG

Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese verordening genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.
Intersoftware zorgt er de komende maanden voor dat Adviesbox aan de eisen van de AVG kan voldoen. Dit betekent nog niet dat u als advieskantoor aan de AVG voldoet. U moet zelf uw organisatie en werkwijze toetsen en afspraken maken met derde partijen die persoonsgegevens van uw klanten en personeel verwerken en die vastleggen in verwerkersovereenkomsten.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor een stappenplan AVG gepubliceerd.

Wat kunt u van Adviesbox verwachten?
• Intersoftware zal zorgen voor een verwerkersovereenkomst voor Adviesbox.
• Aan Adviesbox worden de benodigde aanpassingen doorgevoerd.
• Intersoftware zal informatie verstrekken over het inzetten van Adviesbox in uw advieskantoor conform de eisen van de AVG.

Veel gestelde vragen
- Komen jullie met een verwerkersovereenkomst?
Ja, wij komen met een verwerkersovereenkomst.
- Komt er een optie om BSN nummers te verwijderen?
Momenteel onderzoeken we wat de beste optie hiervoor is. Op deze pagina plaatsen we informatie hierover zodra dit bekend is.