Waarom wijkt het AOW-bedrag af van het pensioenoverzicht en de SVB opgave?

Waarom wijkt het AOW-bedrag af van het pensioenoverzicht en de SVB opgave?

Adviesbox houdt rekening met het vakantiegeld over het totale jaarlijkse AOW-bedrag.
Dat verklaart het verschil met het bedrag op de pensioenoverzichten.