Waarom is het B-deel van de ingevoerde AOV niet zichtbaar in het AO-scenario?

Waarom is het B-deel van de ingevoerde AOV niet zichtbaar in het AO-scenario?

Het scenario arbeidsongeschiktheid kijkt altijd naar het inkomen in een bepaald toetsjaar.
Dit toetsjaar is het aantal jaar na arbeidsongeschiktheid waarbij als volgt geteld wordt:
0 is het jaar vóór arbeidsongeschiktheid.
1 en 2 zijn de eerste twee jaren waarin er over het algemeen sprake is van loondoorbetaling (eventueel 70%) door de werkgever.
Vanaf jaar 3 keert een eventuele WGA (gat) uitkering uit. De WGA uitkering is eerst loongerelateerd en later de lagere vervolguitkering.

Ook wordt zo de uitkering Rubriek B (vervolgjaren) van een ingevoerde arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in de eerste jaren zichtbaar.

Het toetsjaar tekort kan worden gekozen bij menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Uitgangspunten Advies.