Als zelfstandige wordt het inkomen van het laatste jaar afgedrukt en niet het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar. Hiermee wordt wel gerekend. Dit wordt ook vermeld op de berekening maximale hypotheek.

Als zelfstandige wordt het inkomen van het laatste jaar afgedrukt en niet het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar. Hiermee wordt wel gerekend. Dit wordt ook vermeld op de berekening maximale hypotheek.

Bij een zelfstandige rekenen wij voor de scenario's en t.o.v de maandlasten met het huidige inkomen ( dat heeft de aanvrager tenslotte)
Echter daar waar het toetsingen betreft rekenen wij in Adviesbox met het gemiddelde inkomen.
Je kan het NBI en Maandlasten en Scenario;s niet doen tegen het gemiddelde inkomen.
Dat is dan altijd of te hoog of te laag tov de huidige inkomsten en geeft dus nooit een goed beeld:
Stel gemiddelde inkomen is 75K en huidige inkomen is 60 K dan kan het zo zijn dat het qua toetsing wel kan maar dan gezien de werkelijke inkomsten het niet verantwoord zou zijn.