Waarom blijft er een tekort bestaan als het risico van AO en WW is afgedekt?

Waarom blijft er een tekort bestaan als het risico van AO en WW is afgedekt?

De Hypotheek Aflos Verzekering lost een deel van de hypotheek af bij AO/WW.

Maar de scenario's doen twee verschillende controles:

- Maximale Hypotheeksom

- Benodigd inkomen voor hypotheek.

 

Bij de instellingen van het scenario scherm zijn deze controles overigens ook individueel uit te schakelen.

Als je kijkt naar maximale hypotheeksom dan zie je inderdaad dat de resterende hypotheek ver onder de maximale hypotheek ligt.

Maar het benodigd inkomen voor de hypotheek wordt gebaseerd op de oorspronkelijke hoofdsom. Niet op de restant hoofdsom.

Dus die controle is niet geschikt om het effect van de Hypotheek Aflos Verzekering weer te geven.