Waar kan ik Afkoop erfpacht invoeren?

Waar kan ik Afkoop erfpacht invoeren?

Bij Analyse >Financieringsbehoefte vink links Erfpacht aan en in het overzicht bij afkoop erfpacht op potlood klikken aanvinken Afkoop erfpacht invullen met bedrag en datum.