Hoe zorg ik ervoor dat Adviesbox de restantschuld op de verwachte passeerdatum juist berekend?

Hoe zorg ik ervoor dat Adviesbox de restantschuld op de verwachte passeerdatum juist berekend?

Oorspronkelijke vraag: 
Adviesbox rekent uit dat er een vervreemdingsaldo is door op netto verkoopopbrengst het box 1 deel van de oude hypotheek te verminderen en vervolgens daarvan af te trekken het restant box 3 deel in de hypotheek. Waarom?

Antwoord:
De berekening van de restschuld in Adviesbox wordt rekening gehouden met het deel van de hypotheek dat annuïtair is afgelost sinds ingangsdatum.
Dus niet de totale oorspronkelijke hypotheek wordt in mindering gebracht op de netto verkoopopbrengst, maar alleen de hypotheekschuld die nog open staat (zowel het box 1 als box 3 deel).
Als instructie om het in te voeren op de juiste manier, adviseren we om de huidige hypotheek in te voeren op basis van de oorspronkelijke hoofdsom.
Als de oorspronkelijke hoofdsom plus de looptijd en rente correct worden ingevoerd, zal Adviesbox juist berekenen wat de restantschuld is op de verwachte passeerdatum.