Adviesbox 2019.2: Een overzicht van wijzigingen

Adviesbox 2019.2: Een overzicht van wijzigingen

Adviesbox release 2019.2 is op 25 mei 2019 beschikbaar gesteld.
Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende aanpassingen.

Inkomen & Fiscus

Toegevoegd: Accountantsverklaring als toetsinkomen

Op het specificatiescherm van het gemiddeld resultaat uit onderneming kan nu gekozen worden met welke 'Verklaring inkomen' de maximale hypotheek berekend moet worden.
De keuze is tussen "IB Stukken" (dat was altijd de werking t/m Adviesbox 2019.1) en de nieuwe optie "Accountantsverklaring".
Indien voor die laatste wordt gekozen, kan ook het betreffende toetsinkomen, het aantal ondernemingen en een zogenaamd "BOI nummer" worden ingevoerd.
Als voor de maximale hypotheek moet worden gerekend met het inkomen van de accountantsverklaring, is het nog steeds handig om ook de daadwerkelijke winst uit onderneming(en) van de afgelopen jaren in te voeren. Dat wordt door Adviesbox gebruikt als inkomen voor alle andere doeleinden, zoals netto besteedbaar inkomen overzichten.


Verplaatst: invoerveld Verklaring inkomen bij Inkomen uit Arbeid

Bij inkomen uit arbeid was al een keuze voor een "Verklaring inkomen" mogelijk. Tot en met Adviesbox 2019.1 stond die keuze op het specificatiescherm van het bruto salaris uit dienstverband.
De optie is nu verplaatst naar het tabblad Inkomen & Fiscus zelf.
Bij keuze voor "UWV document" kan direct eronder het toetsinkomen UWV ingevoerd worden.Aangepast: Optelsom Overige inkomsten

Via het specificatiescherm Overige inkomsten kan je allerlei soorten inkomen invoeren. Ook een nabestaandenpensioen voor- en na AOW. Die bedragen werden op het tabblad Inkomen & Fiscus bij elkaar opgeteld hetgeen verwarrend werkte. Je krijgt ze namelijk nooit tegelijk.
Vanaf nu wordt in de optelling op het tabblad alleen het nabestaandenpensioen meegeteld dat nu uitkeert. Dus voor aanvragers die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt het nabestaandenpensioen voor AOW meegeteld.
De wijziging betreft alleen het bedrag dat je ziet op het tabblad. De inkomens werden al goed meegenomen op alle andere plekken in Adviesbox.
Maximale Hypotheek

Vervallen: kolommen voor NHG als daar niet voor gekozen is.

Als op tabblad Financieringsbehoefte is gekozen voor een aanvraag met NHG, worden bij Maximale Hypotheek nu alleen de NHG resultaten getoond.
En als is gekozen voor een aanvraag zonder NHG, dan alleen de niet-NHG resultaten.
Voorheen toonde het tabblad Maximale Hypotheek kolommen voor zowel NHG als niet-NHG resultaten.

Toegevoegd: kolommen voor inkomensverklaring

Er zijn kolommen toegevoegd waarin per aanvrager wordt getoond met welke inkomensverklaring gerekend is.
Er zijn diverse opties: Werkgeversverklaring, Perspectiefverklaring, UWV-document, IB-stukken, Accountantsverklaring.
Welke er getoond worden is afhankelijk van welke toetsinkomens zijn ingevoerd in combinatie met welke er door de betreffende geldverstrekker geaccepteerd worden.

Overlijdensrisico

Toegevoegd: ORV uitkering als inkomensaanvulling

Op het tabblad ORV bij de invoer van een ORV is de optie toegevoegd om de uitkering bij overlijden te gebruiken als inkomensaanvulling.
Je kan daarbij invoeren per aanvrager:
  1. Gehanteerd tarief (rendement op nog niet uitgekeerd vermogen per jaar),
  2. Gewenste uitkering.
Op basis daarvan berekent Adviesbox de duur van de uitkering.
Die zie je terug in het scenario overlijden.Aparte opties

Opschonen klanten

In menu Advies is de optie 'Opschonen klanten' opgenomen.
Daarmee kan je klanten ouder dan 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar verwijderen inclusief alle dossiers. Je kan er ook voor kiezen om alleen betreffende klanten te verwijderen indien er geen HDN aanvraag voor gedaan is.


Annuïteit per maand

Bij de aparte berekening "Annuïteiten hypotheek" kan je nu ook de rente en aflossing zien in elke specifieke maand. Klik op een jaar om de bedragen van de maanden van dat jaar te tonen.Product wijzigingen en toevoegingen

De volgende hypotheeklabels zijn toegevoegd aan Adviesbox:
  1. ABN AMRO Duurzaam Wonen Hypotheek
  2. ABN AMRO Overwaarde Hypotheek
  3. Dynamic Verhuurhypotheek 
  4. Florius Verduurzaam Hypotheek 
  5. Lloyds Verhuur Hypotheek