Adviesbox 2018.4: Een overzicht van wijzigingen

Adviesbox 2018.4: Een overzicht van wijzigingen

Adviesbox release 2018.4 komt 9 oktober 2018 beschikbaar.
Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende aanpassingen.

Met de release opgeleverd

Pensioen

 • De 'stoppen met werken leeftijd' is verwijderd uit het pensioen scenario en vervangen door einddata per inkomen.
Let op: in uitzonderingssituaties kan dit leiden tot een gewijzigde maximale hypotheek in bestaande adviezen. Zie deze pagina.

 • Bij een pensioenregeling bij een huidige werkgever kan deze aan het betreffende dienstverband gekoppeld worden.

 • Op tabblad pensioen zijn invoer opties toegevoegd bij invoer van een pensioenregeling.
In plaats van 2 varianten van een nabestaandenpensioen zijn er nu 4:

 • Variabel ouderdomspensioen met wisselende pensioen hoogte tijdens uitkeringsduur is toegevoegd.
Voer via de specificatieknop achter het Ouderdomspensioen de hoogte per periode in.

Belangrijk om te weten is dat de maximale hypotheek toets in Adviesbox wel rekening houdt met het variabel pensioen maar er binnen HDN geen ruimte is om dit mee te geven.
Informeer de geldverstrekker dus op een andere manier - bijvoorbeeld via een toelichting op tabblad Aanvraag - Lening - dat hier sprake van is.

Klantenoverzicht

 • Op het klantenoverzicht scherm is de knop Verwijder voor klanten alleen actief als er een klant geselecteerd is.
Niet als er een specifiek advies voor een klant geselecteerd is. Dit om te voorkomen dat er een klant verwijderd wordt terwijl het de bedoeling was een advies te verwijderen.

Inventarisatie

 • Op tabblad Huidige situatie - Hypotheek wordt de totale hypotheek getoond die op tabblad Woonsituatie is ingevoerd..
Hierdoor is het makkelijker om het totaal van de leningdelen gelijk te zetten aan het ingevoerde bedrag oorspronkelijke hypotheek.

 • Op het NIBUD tabblad wordt het veld Overige uitgaven toegelicht met een helptekst.

 • Het koppelen van een kapitaalverzekering of vermogensrekening aan een hypotheek is verbeterd. Er kan bij een opbouwproduct aangegeven worden welk leningdeel ermee afgelost moet gaan worden. Adviesbox denkt hier nu beter in mee:
  • Als op tabblad kapitaalverzekering óf Vermogen het vinkje 'verpand' aan staat, dan wordt het vinkje bij 'Bedoeld voor aflossing' automatisch aangezet,
  • Als het vinkje 'Bedoeld voor aflossing' wordt aangezet, dan worden automatisch alle beschikbare leningdelen geselecteerd,
  • Als een kapitaalverzekering of vermogensrekening zijn einddatum bereikt en is ingesteld dat die aflost op één of meer leningdelen, en één of meer leningdelen had zijn einddatum al eerder bereikt, dan past Adviesbox de aflossing vanaf nu alsnog toe.

 • Op tabblad Inkomen & Fiscus bij invoer van te betalen alimentatie is toegevoegd dat dit een jaarbedrag betreft.

Analyse

 • Servicekosten kunnen nu optioneel worden meegenomen in de lasten.Zet daarvoor bij menu Onderhoud - Instellingen, voorkeuren - lastenoverzicht het vinkje bij de nieuwe optie 'Servicekosten' aan.


De servicekosten worden ingevuld in het bestaande veld 'servicekosten' bij de specificatie van het onderpand.

 • Wanneer er sprake van een restschuld was en eigen geld werd gebruikt om deze in te lossen, en daarna - bijvoorbeeld door een aanpassing van de marktwaarde - de restschuld niet meer aanwezig was, bleef de inbreng van het eigen geld voor het verlagen van de restschuld staan. Die moest handmatig verwijderd worden. Adviesbox doet dit nu automatisch.

 • Op het overzicht Financieringsopzet is een berekening van eventuele restschuld en/of overwaarde per huidige woning opgenomen. Dit kan op de tweede pagina van het overzicht terecht komen als het op pagina 1 niet past.


Voorstel

 • Op tabblad Acceptatie wordt een melding gegeven met betrekking tot verplicht aflosschema.
Bij een ingevoerde huidige hypotheek met leningdelen met een ingangsdatum na 31-12-2012 wordt u erop geattendeerd om op het volgen van het annuïtaire aflosschema te letten.

 • Op tabblad Acceptatie wordt het benoemd als de maximale hypotheek verhoogd is in verband met het energielabel.

Aanvraag

 • Het is mogelijk om bij een NHG aanvraag aan te geven dat gebruik gemaakt wil worden van de Senioren verhuisregeling.

Momenteel is er nog geen toetsing beschikbaar in Adviesbox waarmee gecontroleerd kan worden of uw klant voldoet aan de voorwaarden voor de senioren verhuisregeling.
U zult een aanvraag hiervoor dus altijd in overleg met de betreffende geldverstrekker willen doen.
De optie is alleen voor NHG aanvragen voor aankoop van een woning beschikbaar.
Op tabblad Pensioen is voor pensioenregelingen bij de huidige werkgever een nieuw veld beschikbaar gemaakt genaamd 'Huidig opgebouwd bedrag', welke relevant is voor de Senioren verhuisregeling.
 • Er is controle op agentnummer toegevoegd bij het aanmaken van een aanvraag.
Als het agentnummer gekozen op tabblad Hypotheek niet in de lijst met agentnummers bij menu Onderhoud - Beheer partijen staat, wordt dit aangegeven en aangeboden het agentnummer dat meegestuurd wordt te wijzigen naar het standaard nummer.

Fiscaal

 • De toepassing van de afbouw van de uitbetaling Algemene Heffingskorting is gecorrigeerd.
Zie voor meer informatie deze pagina in de kennisbank.

Reeds tussentijds doorgevoerd

Product wijzigingen en toevoegingen

ORV

 • Florius ORV wijzigingen doorgevoerd
 • Leidsche SL-HYP ORV toegevoegd
 • Heralife ORV toegevoegd
 • Dazure ORV uitgebreid

AOV

 • TAF Inkomensbeschermer toegevoegd
 • Callas Inkomensgarantie toegevoegd

Hypotheken

 • Colibri Hypotheken toegevoegd

Kredieten

 • DEFAM Woonlening toegevoegd

Berekeningen

 • Bij berekening van de boeterente wordt rekening gehouden met dalende schuld.