Advies verwijderen. Let op! Verwijder hierbij niet de klant.

Advies verwijderen. Let op! Verwijder hierbij niet de klant.

Ga naar het startscherm Klanten

Klik boven op naam van de klant. Let op dat u naar het onderste vak gaat voor het verwijderen van het ADVIES, anders verwijdert u de KLANT !

Klik beneden op het advies wat verwijderd moet worden. Nu zal de knop 'Verwijder' bij de aanvragers grijs worden

> Klik dan rechtsonder op het rode kruisje (= verwijderen)


Let op! Er zijn twee knoppen waar 'Verwijder' op staat. De bovenste verwijdert de klant met alle adviezen, de onderste alleen het geselecteerde advies.