Intersoftware

      Koppeling: VCN - United Capital voor krediet aanvraag

      1 Inleiding

      Deze werkinstructie beschrijft hoe VCN United Capital in Adviesbox kan worden ingeregeld en hoe kredietaanvragen via Adviesbox kunnen worden ingeschoten. Hierbij wordt uitgegaan van een basiskennis van Adviesbox.

      Voor de behandeling van financieringsaanvragen heeft u een samenwerkingsverband met VCN United Capital. Als u nog geen aanstelling heeft, ga dan naar http://www.vcn.nl/producten-en-diensten/kredieten of bel (0165) 52 36 66.

      2 Instellen VCN United Capital

      Klik in het hoofdscherm van Adviesbox op het menu ‘Onderhoud’ en vervolgens op ‘Beheer partijen’.


      Kies nu voor Serviceproviders.


      En selecteer VCN United Capital door hem aan te vinken. Sluit het scherm nog niet af.


      Kies nu voor ‘Kredietverstrekkers’ bij  ‘Soort partij’.


      Selecteer rechts in het scherm bij alle partijen die u via VCN United Capital wilt aanvragen dat de HDN kredietberichten (KX) niet naar de kredietverstrekker rechtstreeks moeten gaan, maar via VCN United capital.

      Voor een HDN bericht is een agentnummer verplicht, maar niet voor VCN United Capital. Voeg Agentnummer 00000 toe door rechts in het scherm op het groene plusje te klikken. Ook kan in dit scherm de standaard provisie instelling ingegeven worden.


      Bevestig het ingevoerde Agentnummer en de keuzes voor de instellingen door op OK te klikken en sluit het scherm af door op OK rechts onderin het scherm te klikken.

      3 Berekenen maximaal krediet

      Voor het aanvragen van een krediet bij VCN United Capital dienen eerst de klantgegevens zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Op het tabblad Analyse > Aanleiding moet dan vervolgens in ieder geval 'Consumptief krediet' worden aangevinkt. Deze optie geeft een extra tabblad in analyse en een voorwaardecontrole op het tabblad acceptatie onder de voorstellen.  


      Vervolgens kan op het tabblad 'Maximaal krediet' worden bekeken wat er maximaal geleend kan worden en, als een gewenste lening wordt ingevuld, ook of deze lening haalbaar is of niet.

      Let op: de gewenste looptijd kan van belang zijn. Standaard zal Adviesbox rekenen met 120 maanden.  



      4 Invoeren krediet

      Vul vervolgens in het Voorstel, onder het tabblad 'Krediet' zo volledig mogelijk de gewenste lening in. Indien er relevante gegevens niet worden ingevuld, zal daar bij het verlaten van het scherm op worden gewezen en kan het krediet niet worden aangevraagd.

       

      5 Controle op acceptatie

      Op het tabblad Acceptatie wordt gecontroleerd of de ingevoerde constructie, al dan niet met een hypotheek, voldoet aan bepaalde voorwaarden.


      6 Aanvragen krediet

      Ga voor het aanvragen van het krediet naar het tabblad 'Aanvraag' en kies vervolgens voor '(HDN) Aanvraag.' Let goed op dat hier staat VCN United Capital in plaats van de naam van de kredietverstrekker.


      Klik hier op 'Aanvraag aanmaken.'

      Klik op 'Verstuur' en de aanvraag wordt verstuurd. U krijgt eerst het volgende scherm.


      In het tabblad HDN zal, bij een juiste ontvangst door VCN United Capital, een Status bericht (SX) in Adviesbox verschijnen.


      De rest van de krediet aanvraag wordt in het systeem van VCN afgehandeld.

       

       

       


      Bijgewerkt: 09 Dec 2018 08:43 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 0