Intersoftware

      Koppeling: Nationale Hypotheekbond

      1 Inleiding

      Deze handleiding beschrijft de werking van de gegevensuitwisseling vanuit Adviesbox richting de software van Nationale Hypotheekbond (NHB) en vanuit NHB naar Adviesbox. Daarnaast wordt een overzicht gegeven welke gegevens vanuit Adviesbox overgezet kunnen worden naar NHB (indien aanwezig in het advies) en een omschrijving van de personalia gegevens ingevoerd in NHB die geëxporteerd kunnen worden als nieuwe klanten in Adviesbox.

      Over het functioneel gebruik van beide applicaties wordt voldoende kennis verondersteld.

      2  Invoer accountgegevens

      Voor het koppelen dienen de accountgegevens van NHB eenmalig in Adviesbox ingevoerd of gecontroleerd te worden. Ga hiervoor naar het menu "Onderhoud" en de optie "Instellingen".


       

      Kies voor (HDN ) Koppelingen -> Nationale Hypotheekbond. In het rechterdeel van het scherm vinkt u aan dat u de koppeling wilt gebruiken. Bij E-mailadres en Wachtwoord geeft u de inlog gegevens in die u gebruikt om in te loggen in de omgeving van Nationale Hypotheekbond. Indien u meerdere accounts heeft raden wij u aan om contact met uw accountmanager op te nemen.


      3 Gegevens versturen vanuit Adviesbox naar NHB

      U kunt gegevens van zowel voorstellen als de  huidige situatie  naar uw NHB omgeving zenden.

      Stap 1, open een advies

      U gaat hiervoor naar de het betreffende advies in Adviesbox. Vervolgens kunt u kiezen voor de koppeling met Nationale Hypotheekbond.


      Stap2. Druk op de knop van NHB

      Afhankelijk van de inhoud van het dossier krijgt u de mogelijkheid om de huidige situatie of 1 van de voorstellen door te zetten naar NHB.


      Stap 3. Maak een keuze wat u wilt exporteren

      Maak uw keuze en druk op OK.

      Het kan zijn dat u onderstaand scherm krijgt. Dit scherm wordt getoond als niet alle producten of omschrijvingen overeenkomen of te herleiden zijn. In dit scherm geeft u aan hoe het betreffende product bij Nationale Hypotheekbond terecht moet komen. In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de gegevens die overgezet kunnen worden.


      Na het doorzetten van de data zal onderstaand scherm aangeven dat de koppeling succesvol is geweest.


      Door op 'Klik hier' te klikken gaat u direct naar uw eigen omgeving van NHB, waar de door u aangegeven situatie nu in is gezet. U kunt direct verder met het aanvullen/verwerken van het dossier in NHB.


       

      4 Gegevens versturen vanuit NHB naar Adviesbox

      Zowel voor nieuwe klanten als voor bestaande klanten is het mogelijk gegevens naar Adviesbox te exporteren. Open de klant (of maak een nieuwe klant aan en vul het dossier zo volledig mogelijk) en klik op 'Exporteer dossier':


      Er wordt nu een exportbestand aangemaakt. Kies er vervolgens voor om dit exportbestand op te slaan:


      Open daarna de map waarin het bestand is opgeslagen:

       

      Let op: het opslaan en openen van exportbestanden werkt per browser verschillend. Bovenstaande schermafbeeldingen zijn gemaakt uit InternetExplorer.

      Open het exportbestand vervolgens door erop te dubbelklikken. Geef zo nodig bij de eerste keer aan dat het bestand geopend moet worden met Adviesbox.


      Adviesbox wordt nu automatisch geopend in het tabblad Personalia van de betreffende klant:


      U kunt nu direct verder met het uitwerken van uw Inventarisatie, Analyse en Advies in Adviesbox. Let op: voorlopig worden alleen nog de uitgebreide NAW gegevens overgezet vanuit NHB naar Adviesbox.

      5 Gegevens die van Adviesbox naar NHB gaan

      Naast de in hoofdstuk 6 van deze werkistructie genoemde items, waarin een opsomming wordt gegeven van de gegevens die van NHB naar Adviesbox kunnen worden overgezet, kunnen de volgende gegevens vanuit Adviesbox naar uw omgeving van NHB worden doorgezet:

       Hypotheek

       Naam en aflosvorm

       Hypotheeknummer

       Nieuwe woning

       Taxatiedatum

       Pensioeninkomen + 'stand per'

       Aanvrager

       Partner

       Contactgegevens partner

       E-mail

       Telefoon werk

       Telefoon mobiel

       Overlijdensrisicoverzekering (ORV) (mits verpand)

       Naam verzekeraar

       Verpanding

       Premieduur

       Verzekeringnemer

       Levensverzekering

       Opbouwvelden

       Afkoopwaarde en -datum

       Boxkeuze

      6 Gegevens van NHB en naar Adviesbox

      De in dit hoofdstuk genoemde gegevens kunnen worden overgezet van NHB naar Adviesbox.

       Persoon

       NAW gegevens

       Geboortedatum

       Burgelijkestaat

       Roker

       Diverse contactgegevens

       Extern id

       Pand

       PHT ed.

       Woz waarde

       Bouwjaar

       Gemeente

       Perceel oppervlakte

       Marktwaarde

       Hypotheken

       Inschrijving

       Restschuld

       Hoofdsom

       Maandlast

       Woz

       Hypotheeknummer

       Leningdelen

       Looptijd maanden

       rentevaste maanden

       Schuldrest

       Schuldrest Box 1

       Begindatum

       Rentetype (variabel, vast)

       Product

       Rente percentage

       Bandbreedte

       Bank

       Oorspronkelijke schuldrest

       Rente aftrek periode


      Bijgewerkt: 18 Apr 2019 09:32 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 0