Intersoftware

      Koppeling: Kompas

      1 Inleiding

      Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze handleiding beschrijft in vogelvlucht de te nemen stappen. We gaan er vanuit dat er voldoende kennis van beide applicaties aanwezig is.

      2 Instellen Adviesbox en Kompas.

      2.1 Inregelen Adviesbox.

      De koppeling vanuit Adviesbox dient ingesteld te worden in het menu onderhoud instellingen.

       

      In het menu (HDN )koppeling -> Kompas dienen de volgende zaken aangepast te worden:

      Koppeling met Elements = Aangevinkt

      Locatie = https://kompas.dehypotheekshop.net

      Gebruikersnaam = Uw kompas gebruikersnaam

      Wachtwoord = uw eigen wachtwoord

      Organisatienummer = 11244

      SSO Code = 516165468314


      Na de wijzigingen te hebben opgeslagen (knop OK rechts onder) is binnen Adviesbox de koppeling klaar voor gebruik. Rechts bovenin de werkschermen is nu ook het Faster Forward logo te zien.


      Met betrekking tot de Kompasomgeving willen wij wel wijzen op het feit dat er maar 1 account ingeregeld kan worden om in te loggen. Eventuele afwijkingen op kantoren of gebruikers kunnen na het inlezen gekozen worden.

      3 Gebruik

      De koppeling kan twee kanten op werken. Als eerste van Kompas naar Adviesbox en na adviserings-werkzaamheden weer van Adviesbox naar Kompas. Uiteraard kunt u ook alleen één van de twee richtingen gebruiken.

      Opmerking: de gebruikte schermafdrukken zijn gebaseerd op een basale inrichting en zullen daarom wellicht afwijken van uw eigen omgeving.

      3.1 Vanuit Adviesbox naar Kompas

      Zoals gezegd is het ook mogelijk om adviezen vanuit Adviesbox naar Kompas te exporteren.

      Bij deze adviezen zitten ook de HDN aanvraag en, indien gewenst, adviesdocumenten zoals financieringsopzet en aanvraagformulieren.

      Maak het advies voor uw relatie en ga naar het tabblad aanvraag -> lening. Via de knop Elements zal de export opgestart worden.


      Op dat moment wordt er een volledig HDN bericht klaargezet. Mocht er iets missen in het advies, dan zal hier de HDN validatiemelding naar boven komen. In het volgende scherm krijgt u de mogelijkheid om naast de datagegevens ook adviesdocumenten mee te zenden. U kunt dit zelf aangeven.


      Als u klaar bent met de keuzes dan kunt u met de knop 'Naar Elements' de synchronisatie tot stand brengen.

      Indien er een eerder bericht is verzonden met HDN of naar Kompas zal Adviesbox vragen om een keuze te maken tussen een bestaande aanvraag aanpassen of een compleet nieuwe aanvraag.


      Na een succesvolle synchronisatie komt onderstaande melding.


      In de Kompasomgeving zal nu bij de HDN berichten een melding komen van nieuwe HDN berichten. Per aanvraag en document wordt 1 bericht aangemaakt.


      Afhankelijk van de inrichting zal een bericht automatisch worden ingelezen of dienen er nog aanpassingen gedaan te worden. Indien er niet automatisch producten aangemaakt worden zullen ook de documentberichten (DX) niet gekoppeld worden.


      Voorbeeld aanvulscherm. Onder de blauwe 'i' kunt u zien welke data er in het bericht zit.


      Als de AX juist is gekoppeld zullen daarna de bijbehorende stukken ook automatische gekoppeld worden aan dossier en product. (let op! kan even duren)      In het documenten overzicht worden alle documenten opgeslagen.


      Uiteraard worden ook alle overige gegevens die in het bericht zitten (voor zover van toepassing) in het dossier geplaatst. Zie Inkomen en Pensioen.


      Ook de geadviseerde producten worden aangemaakt.


      Omdat de Adviesbox exports gevalideerde HDN berichten zijn, kan de export ook rechtstreeks via HDN doorgezonden worden.

      3.2 Vanuit Kompas NAWT naar Adviesbox

      De NAWT prospect/klant die opgevoerd is in Kompas kan naar Adviesbox geëxporteerd worden via het tabblad export in Kompas onder het dossier.

      Ga in een dossier naar het tabblad export.


      Voer daar de gevraagde gegevens op en met de knop 'XML genereren' zal er een bestand klaargezet worden dat via de link 'Xml downloaden' gedownload wordt.      (scherm uit Chrome, IE en Firefox hebben eigen schermen)

      Door dit bestand aan te klikken zal er een Adviesbox dossier geopend worden. Met dit advies kunt u gelijk aan de slag.


       


      Bijgewerkt: 22 Apr 2018 09:30 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 0