Intersoftware

      Advies verwijderen. Let op! Verwijder hierbij niet de klant.

      Ga naar het startscherm Klanten

      Klik boven op naam van de klant. Let op dat u naar het onderste vak gaat voor het verwijderen van het ADVIES, anders verwijdert u de KLANT !

      Klik beneden op het advies wat verwijderd moet worden. Nu zal de knop 'Verwijder' bij de aanvragers grijs worden

      > Klik dan rechtsonder op het rode kruisje (= verwijderen)


      Let op! Er zijn twee knoppen waar 'Verwijder' op staat. De bovenste verwijdert de klant met alle adviezen, de onderste alleen het geselecteerde advies.


      Bijgewerkt: 24 Sep 2019 09:46 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 1