Intersoftware

      Advies verwijderen. Let op niet de klant!!!!!

      ga naar het startscherm klanten

      klik boven op naam van de klant.( Let op dat u naar het onderste vak gaat voor het verwijderen van het advies anders verwijderd u de KLANT !!!!!!)

      klik beneden op het advies wat verwijderd moet worden. ( Nu zal de knop verwijderen bij de aanvragers grijs worden)

      > klik dan rechtsonder op het rode kruisje (= verwijderen)


      Let op! Er zijn twee knoppen waar 'Verwijder' op staat. De bovenste verwijderd de klant met alle adviezen, de onderste alleen het geselecteerde advies.


      Bijgewerkt: 19 Dec 2018 04:03 PM
      Nuttig?  
      Help ons met het verbeteren van dit artikel
      0 1